Velt Holland Rijnland

Wie doet wat binnen ons team

Wie doet wat binnen ons team

    

   

CAROLINE KERKAERT
voorzitter, contactpersoon, secretaris en ledenverantwoordelijke

06 83242881 of caroline.kerkaert@gmail.com

     

         

    

ARDIE DEN BOER
penningmeester, boekenverantwoordelijke en lokaal afhaalpunt Velt publicaties

071 514 3786 of ardie_den_boer-visser@kpnmail.nl

  

  

  

ERNIE KRAAL
werkend lid - met stemrecht op de Algemene Vergadering, webmaster, activiteitenverantwoordelijke, administratieve duizendpoot en verantwoordelijke organisatie ecotuindagen

06 42834251 of ernie@hobijnkraal.nl

  

   

CARLA GLORIE
zadenverantwoordelijke en bloembolverantwoordelijke

06-46490187 of carlaglorie@ziggo.nl