Velt Eindhoven

Nieuwjaarsbijeenkomst, 17 jan 2019

NIeuwjaarsbijeenkomst, 17 jan 2019

Op een koude donderdagavond 17 januari was de nieuwjaarsbijeenkomst van Velt Eindhoven. Met bordjes buiten was de nieuwe locatie goed te vinden. Het programma was gevarieerd; eerst een terugblik op 2018 en een vooruitblik op 2019.

Terugblik op 2018. Het Velt team is wat veranderd geworden, ten opzichte van vorig jaar. Myra Groenendaal zit niet meer in het team, maar zal nog wel activiteiten organiseren. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Guido Copier, die zich zal richten op activiteiten en Petra Schmitz, die naast activiteiten organisator ook webmaster blijft. Peter Greve is penningmeester en Wil de Voogt is zadenverantwoordelijke. Minke Greve (voorzitter) en Annie Govers (secretaris) zijn de trekkers van het team op dit moment.

Het afgelopen jaar hebben we veel leuke activiteiten gehad, waarvan de meesten redelijk bezocht zijn. Enkele activiteiten hebben we moeten afgelasten, vanwege geen aanmeldingen. Ook heeft Velt Eindhoven op enkele markten gestaan. Het jaar is ook financieel gezien goed verlopen; met een goed saldo in de bank. Vanuit Velt Nederland komt de vraag, via Wil de Voogt, om ook dit jaar een bijdrage te geven aan het 2de  symposium van Velt Nederland. De aanwezigen zijn het hiermee eens en ter plekke wordt wederom een bijdrage van 500 euro toegezegd.

De vooruitblik op 2019 en enquête. Tijdens het maken van het jaarprogramma komt bij het Velt team de vraag op, wat onze leden eigenlijk willen; in welke onderwerpen zijn ze geïnteresseerd, wat voor soort activiteiten vinden ze leuk, wat zijn goede tijden om iets te organiseren etc. Vandaar dat we eind 2018 een enquête hebben rondgestuurd. Petra bespreekt de resultaten; er zijn 35 reacties binnengekomen,  waaruit we ook weer ideeën en inspiratie voor komend jaar hebben gehaald. Bijvoorbeeld meer excursies en actieve workshops zoals bijvoorbeeld snoeien, wormenbak of samen werken in een tuin. Ook de onderwerpen permacultuur en meerjarigen zijn, naast moestuin en kruiden, erg populair; dus daar zullen we ook aandacht aan besteden.

 

Verder; er is een poultje van mensen gestart die ons kunnen helpen met praktische zaken tijdens een activiteit; zoals koffie zetten en boeken verkopen. Er zijn ook enkele mensen die aangegeven hebben het komende jaar organisatorisch een handje te helpen. Heel fijn. Dank allen!

Vogelsnacks. Voor tijdens de pauze heeft Annie een mooie activiteit bedacht, namelijk het maken van traktaties voor tuinvogels, in de vorm van dennenappels die we vullen met een mengsel van naturel vet en vogelzaad; een heerlijke snack in deze koude tijden!

Lezing tuinvogels Na de pauze geeft onze voorzitter Minke een lezing over tuinvogels; zij is sinds kort ook tuinvogel specialist via de Vogelbescherming. Een interessante lezing, met veel feitjes die ik, en velen met mij, nog niet wisten. Namelijk dat vogels vooral rood kunnen zien, (handig voor de vele rode besjes); dat duiven ook melk maken voor hun kleintjes (echt waar!),  wat een mussenhotel is en waar de uitdrukking ‘een stokje steken’ vandaan komt.

Kortom, een geslaagde avond met een goede opkomst! Op naar een succesvol en groen 2019!