Velt Eetbaar Kortrijk

welkom

welkom

VELT EETBAAR KORTRIJK is een werkgroep ontstaan uit de Velt-afdeling Zwevegem-Kortrijk. De werkgroep eetbaar Kortrijk wil zich meer toe spitsen op tuinieren in de stad. De werking van de lokale Velt-afdelingen richt zich traditioneel op de meer landelijke thema’s en de doelgroep daarbij zijn veelal hobbytuinders met een middelgrote of grote tuin. De stad, waar mensen wonen met een kleine of zonder tuin, is vaak braakliggend terrein voor onze vereniging. Nochtans leeft hier vandaag meer dan de helft van Vlamingen.

Vandaag stellen we een duidelijke trend vast waarbij vooral mensen uit de stedelijke omgeving terug meer voeling en betrokkenheid willen krijgen met lokaal voedsel en ecologische voeding. Initiatieven als workshops tuinieren in potten, mobiele tuinen en buurttuinen die inspelen op deze trend hebben heel wat succes en werken aanstekelijk om er zelf mee aan de slag te gaan. Vele van deze activiteiten hebben ook een opvallend sociale dimensie en meer en meer wordt ook de leefbare ecologische stad ons speelterrein.

Voor de werking van Velt opent dit nieuwe perspectieven en brengt het nieuwe doelgroepen in het vizier. Hierop inspelen vergt echter ook een vernieuwde aanpak op het vlak van communicatie, mobilisatie en samen werken met een grote diversiteit van partners.

Naast de werking van de Velt-afdeling Zwevegem-Kortrijk werd in oktober 2010, na een geslaagd startmoment, een nieuwe werkgroep in het leven geroepen met de naam "Velt Eetbaar Kortrijk". Een zestal vrijwilligers werkten voor 2011 een stadsgericht Velt-programma uit dat ook in 2011 met succes werd gerealiseerd.

Ondertussen zijn we 2014 en heeft Velt Eetbaar Kortrijk zich gevestigd in de stad met: infoavonden, Leilekkerland, cursussen zoals tuinieren in potten en moestuin voor beginners, kookavonden, enz.

 

Volg ook mee op onze facebookpagina: link naar facebook

 

 

 

          Geweldig groen brengt leven

          in straten en op pleinen

          van het stadhuis tot op het platteland.

 

          Vitamientjes en kleuren,

          smaken en geuren,

          zonder omwegen op je bord.

 

          Zelf kruiden, groenten en fruit kweken

          in potten en tuinen,

          op dak, terras, balkon en vensterbank.

          Natuurlijk tuinieren tot op de hoogste flat. 

 

          Pakken we die vuile hoek aan?

          Of gaan we met de kinderen de boer op?

          Samen werken en samen genieten,

          feesten en spelen in een groen - rijke buurt.

 

          Velt gaat gezond, natuurlijk en milieubewust

          voor een leefbaar en een EETBAAR KORTRIJK.