Velt Dendermonde

Informatie

technische fiche Bio producten

1) dolomietkalk : is trager werkend en bevat minder spoorelementen dan zeewierkalk , maar bevat wel meer magnesium.
2) algenkalk : zacht gekorrelde krijtkalk van versteende zeewieren die zeer snel oplost
3) plantafert : uitstekend gekorreld bodemverbeteringsmiddel , laag in meststoffen (NPK 2-1-2) maar bevat wel veel organische stof (65%) vooral vanwege cacao en moutkiemen. Moutkiemen zijn de kiemwortels van gerst en worden na de bierbereiding van de gedroogde gerstkorrels verwijderd.
Worteltoppen zijn rijk aan plantenhormonen en om die reden stimuleren moutkiemen de wortelgroei. Ze bevatten weinig stikstof (3%) , maar hebben des te meer organisch materiaal (65%).
4) regenwormencompost : gecomposteerde uitwerpselen van regenwormen die door gangen te graven aarde en organisch materiaal opnemen zodat er een voorvertering plaats vindt waardoor de bodem vlugger een rijker mineraalgehalte krijgt. Is ook sterk watervasthoudend en verlucht de bodem.
5) kippenmest : werkt krachtiger dan koemest ( er zit dubbel zoveel stikstof in dan bij koemest) maar kan daardoor ook meer verbranding veroorzaken , vooral bij jonge plantjes of bij droog weer.
6) gedroogde zeealgen : (= zeewiermeel uit Noorse zeeën), bevat veel groeihormonen, vitaminen, sulfaten, spoor elementen (jodium, ijzer, koper, natrium, mangaan …)
7) termitec : een nieuwe bodemverbeteraar die 70% organische stof bevat o.a. afkomstig van humus- of huminezuren, moutkiemen, luzernemeel, druivenpulp enz…, aangerijkt met belangrijke (maar niet de goedkoopste !) spoorelementen zoals boor, molybdeen, kobalt en mangaan. Humuszuren zijn eigenlijk de “motor” van de organische stof ; ze binden zich aan bodemdeeltjes en zorgen voor een veel betere wisselwerking tussen de mineralen zodat deze veel beter opgenomen worden (tot 30% méér !) én werken als stabilisatoren van mineralen. Ze verlengen ook de werking van de meststof en laten ze minder uitspoelen ; ze verbeteren ook de wortelvorming. Dosering : 2,5 à 3 kg/are.
Boor : rol bij de groei van de meristemen (aan de worteltop) + nodig voor transport van koolhydraten.
Molybdeen : belangrijk voor stikstofbinding + voor vorming van bladgroen.
Kobalt : noodzakelijk bij verschillende bacteriën om stikstof vast te leggen.
Mangaan : essentiëel voor celdeling, synthese van eiwitten, dus voor heel de stofwisseling (omzetting van nitraten enz..)
8) basaltmeel : is een hard vulkanisch gesteente dat wegens zijn hoog silicium-gehalte vooral gebruikt wordt als planten versterkend middel, terwijl lavameel en lavagruis tot de zacht vulkanische gesteenten behoren en die meest gebruikt worden om het water in de grond vast te houden (vandaar dat het ook bodem- of grondverbeteraars zijn). Deze gesteenten bevatten ook kalk en magnesium. Bij lavameel lossen de mineralen zelfs iets beter op dan bij basaltmeel.
Basalt- en lavameel zijn “fijn” gemalen gesteenten terwijl lavagruis een “grof” gemalen gesteente is.
9) bentoniet : is een kleimineraal , dat vooral in zandgronden wordt gebruikt om het water beter op te houden ; hoe meer montmorilloniet erin zit , hoe beter de kwaliteit .
10) biopotgrond : is potgrond op basis van tuinturf, regenwormencompost , klei , zeewierkalk , basaltmeel en een beetje biomeststof.
11) kokosturf : is een vezelachtige massa die zich bevindt tussen de bolster en de kokosnoot ; breekt trager af dan turf (omdat kokosturf meer lignine bevat) maar kan wel meer positief geladen elementen binden dan turf . Hij kan ook 6 à 8 maal zijn eigen volume aan water opnemen.
12) OrgaBio : universele basismeststof, geschikt voor alle teelten en met een goed evenwicht tussen stikstof en potas.
Voor wie meer potas (= K2O) wil geven -zoals bij vele groentesoorten- , kan vinasse 38% K2O toedienen (= snel werkend) of Orgakali (= trager werkend) of de NPK-meststof BioGro (heeft 10% K2O). De “Gro” in BioGro staat voor groenten.
13) Bioflora : is een 100% plantaardige meststof , samengesteld uit soja , katoenzaadmeel , melasse, moutkiemen, vinasse-extract en zeewiermeel.
14) bloedmeel : snelwerkende stikstof terwijl haar- of verenmeel traag werkende stikstofmeststoffen zijn.
15) Biomix 1 : overwegend haarmeel met een beetje diermeel , is dus traag werkend.
16) Biomix 2 : overwegend bloedmeel met een beetje diermeel , is dus snel werkend.
17) natuurfosfaat : traagwerkende fosfor ; werkt wel iets sneller in zuurdere grond.
18) beendermeel : hfdz. fosformeststof maar bevat toch ook wel wat stikstof; werkt sneller dan natuurfosfaten.
19) vinasse-extract : een potassulfaatmeststof (poeder) die snel werkt ; uiteraard heel goed voor de groenteteelt .
20) patentkali : een potassulfaatmeststof met ook een stevige dosis magnesium in (10% MgO).
21) orgakali : is vinasse-extract verwerkt in organisch basismateriaal en daardoor trager werkend (wel in korrel). Is in zandgronden beter geschikt dan andere potassulfaatmeststoffen omdat hij minder uitspoelt.
22) kieseriet : snelwerkende magnesium met zwavel bij ; stimuleert de fotosynthese of bladgroenverrichting.
23) Biopyretrex : universeel bestrijdingsmiddel tegen zuigende en vretende insecten, vb. rupsen, kevers, luizen, larven van groentenvliegen , witte vlieg en coloradokever. Bevat de chemische stof “piperonylbutoxide” dat het natuurlijk pyrethrum activeert . Dosis : 50 ml in 10 L water oplossen.
24) Ecostyle Pyrethro-Pur conc. : idem werking als Biopyretrex , maar het “piperonylbutoxide” is vervangen door raapzaadolie dewelke een uitvloeier is die de “wol” van de wolluis en het “schild” van de schildluis beter doet oplossen zodat het pyrethrum dieper kan inwerken. Raapzaadolie is veilig voor bijen en geeft extra bladglans.
Het product bestrijdt ook dopluizen , rode spin en trips. Dosis : 10 à 20 ml conc. per L water ( 2 behandelingen).

25) Howi Ornata Plus 135 (= het “gewone” insectengaas) : zeer sterk gaas dat bescherming biedt tegen kool-, wortel en uienvlieg , rupsen , koolgalmug, melige koolluis enz… Het biedt ook bescherming tegen hagel, slagregens en schadelijk wild zoals fazanten en konijnen . Maaswijdte 1,35 mm x 1,35 mm ; gewicht ca. 60 g/m².
Minimaal 15 teelten te gebruiken !
26) Howi Ornata Plus 80 (= het mineervliegengaas) : zeer sterk gaas tegen mineervliegen (vb. in prei) , tegen Suzuki fruitvlieg (bvb. in zacht fruit zoals kers, druif, aardbei en framboos) en tegen aardvlooien ; kleinere maaswijdte
(nl. 0,80 mm x 0,80 mm) in vgl. met het “gewone” gaas (Ornata Plus 135) ; gewicht ca. 70 g/m² .
Alleen per volle rol te bestellen : 100 m lang en 2,60 of 3,66 m breed.
27) Stop Slak : waterresistente mechanische barrière ; lijmproduct , slakken kunnen niet over de lijmbarrière heen.
Vorm : vloeibaar , in flacon met 1,1 kg product ; dit volstaat voor behandeling van 200 m.
28) Ecostyle Escargo / Ferramol : dit product verlamt de middenkropklier van de slak zodat direct vraatstop optreedt; de slak kruipt terug in haar schuilplaats (vaak tot in de bodem) en sterft. Dosis : bij normale aantasting : 2,5 g/m2 en bij zware aantasting 5 g/m2. Werkzame stof : ferrifosfaat , dat vrij voorkomt in de natuur en door micro-organismen in de bodem omgezet wordt tot de afzonderlijke stoffen ijzer en fosfaat (= opneembare voedingsstoffen voor de planten).
29) Howi Coclea slakkenscherm : tegen slakken ; alleen per volle rol leverbaar van 0,50 m (= de hoogte) x 100 m lang.
Hoe gaat men te werk ? De perceelsrand afzetten met paaltjes van 5 à 10 cm dikte , het slakkenscherm 5 à 10 cm ingraven en zo plaatsen dat er een flap van 10 cm naar buiten ontstaat (de hoogte van het scherm wordt ca. 25 cm). Het gaas aan de binnenzijde van het perceel aan de paaltjes bevestigen , de flap van het gaas over de paaltjes naar
de buitenzijde hangen. Zodoende zullen de slakken de overhangende flap niet passeren.
30) Bordeauxse pap : bestrijdt schimmels of zwammen ( latijn : fungi , vandaar ook als “fungicide” op de markt) ; is een wateroplosbaar fungicide op basis van 20 % koper . Vooral gebruikt tegen valse meeldauw ( grijs schimmelpluis aan de onderkant van de bladeren , aan de bovenkant : gele vlekken die soms bruin verkleuren ) ; ook tegen schurft (appel, peer) ; tegen krulziekte (perzik) … Dosis : 100 g / 10 L water / 100 m2.
31) Sulfovit spuitzwavel : een contactfungicide tegen echte meeldauw (= witziekte) bij druiven, kersen, pruimen en houtig kleinfruit . In dozen van 1 kg. Dosis : 20 à 80 g / 10 L water / 100 m².
32) Cosavet spuitzwavel : ook ter bestrijding van echte meeldauw (= witziekte) . Preventief en regelmatig toepassen .
Bestaat uit 80% zwavel en 20% gemalen kalksteen . Dosis : 30 à 80 g / 10 liter water / 100 m².
33) Ecostyle Onkruid Ultima : werkt zoals glyfosaat (= actieve stof in Round-Up) , het vernietigt dus zowel de stengel als de wortel maar het werkt ook tegen kattestaart en zevenblad (waartegen glyfosaat niet werkt !) .
Werkzame stof : organische vetzuren die de celwanden oplossen . Dosis : ca. 160 ml product / liter water .
34) Orgamé zeewierextract : komt van bruin- en groenwieren (uit Noorwegen, Ierland en Schotland) en heeft een groei bevorderende werking wegens de daarin aanwezige vitaminen, hormonen en enzymen. Het bevat auxinen , gibbere linen en meer dan 50 verschillende spoorelementen. Dosis : 30 à 50 ml per are , 3 tot 4 maal te herhalen .
35) Bioflora vloeibaar : is een bruine , licht siroopachtige vloeistof van plantaardige oorsprong, rijk aan potas en aangerijkt met zeewierextrakt. ; zorgt vooral voor een steviger gewas dat beter bestand is tegen allerlei ziektes. Dosis : 300 à 500 ml per 100 liter water.
36) Woelvork : een soort rugvriendelijke vork met een dubbele rij tanden . Enkele voordelen : je kan praktisch rechtop werken , men verkrijgt nagenoeg zonder schudden een zeer goede kruimelstructuur, door de extra steunpunten aan de tanden is er een extra hefboomeffect waardoor er minder kracht vereist is en de bodemlagen blijven op hun plaats.
2 types : de grote woelvork (heeft 10 tanden; weegt 6,5 kg) en de kleine woelvork (heeft 8 tanden; weegt 4,4 kg).
37) Winged weeder : zeer sterke amerikaanse onkruidwieder met scherpe randen. Deze “vleugelwieder” wordt gebruikt voor : wieden, schoffelen, voren maken, zaad bedekken, als rechtstaande schop, om randen af te steken, beluchten van de grond, oppervlakkig rakelen, kan zowel in zand- als kleigrond gebruikt worden, afschrapen van het ijs op voetpaden, enz… (zie filmpje van 3 min. 31 sec. op internet : “winged weeder - You Tube”).
38) Bloembollenplanter : met diameter van 8 cm en tot maximaal 16 cm diepte. Door op de knop te drukken (aan het handvat) , wordt het plantgat weer gevuld . Voor afbeelding : zie internet “bloembollenplanter” , dan “afbeeldingen van bloembollenplanter” , dan bij “bakker-be.com” nr. 14044.jpg. (met rood handvat)
39) Meststofstrooier : kleine centrifugaal meststofstrooier met een inhoud van 15 liter. Voor afbeelding : surf op internet naar www.osmo-international.com , ga naar “catalogus” , dan via “tuingereedschap”
tot bij “Osmo meststofstrooier”.
40) Poederverstuiver 500 g : is een zeer eenvoudig soort blaasbalgje waarmee poedervormige producten verstoven kunnen worden. Sommige producten hebben een betere werking als ze verstoven worden , bvb. gesteentemelen. Het toestel is wel een eenvoudiger uitvoering dan de poederverstuiver “Bobby” (zie voorgaande jaren).

P.S. : voor nog meer informatie over producten van Howitec : zie ook www.howitec.nl